2016. április 11.

Önkormányzati segítség = nincsTöbb alkalommal írtam támogatási kérelmet Maglód Város Önkormányzatának.
Jelen esetben, az utolsóról írnék bővebben. 

Ferkó, civil szervezethez jár napközibe, aminek napi térítési díja van, ez 750.-Ft/nap. Ez az összeg nem nagy, de a sok „kicsi” igenis sok. Ha úgy számoljuk, hogy a lehető legtöbbet van 1 hónapban (1-vel kezdődik a hónap, és minden hétköznap megy, akkor 23*750=17.250.-ft)…….
 Az utazáshoz létezik „Utazási költségtérítés” amit az OEP felé kell benyújtani. Gépkocsival történő utazás esetén a költségtérítés mértéke 21 Ft/km. Az utazási útvonal hosszának megállapításánál az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell figyelembe venni. A sajátos nevelési igényű gyermekek és kísérőjük (1-nek számítják) abban az esetben kaphat utazási költségtérítést, ha a szükséges szolgáltatást a Szakértői Bizottság által megjelölt szolgáltatónál veszik igénybe, illetve ha tanulmányaikat a kijelölt oktatási intézményben folytatják.

Ezeknek a költségeknek kifizetéséhez kértem segítséget. Minden hónapban elszámolás van a napköziben, így kapok egy listát, hogy Ferkó milyen napokon volt jelen, ez alapján fizetek és használjuk az utazási költségtérítést (nem fizetik a teljes szakaszt, kb a felét).
Az Önkormányzattól megkaptam a tájékoztatást, hogy nincs olyan rendelete, amely a sajátos nevelési igényű tanulók részére a nem az önkormányzat területén működő iskolában fizetendő térítési díjának támogatását szabályozná. Nem segítenek. 

Utánajártam, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tartalmazza:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) id. törvény 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
b) id. törvény  20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

2 alkalommal is 1-1 évre volt megadva ez a „támogatás”, de az ügyintéző szerint Maglódon ilyen nincs, hogy a fogyatékkal élők intézményi díját fizetnék. És ha minden igaz, akkor minden Önkormányzat maga dönti el, hogy ebben a támogatási formában mit ad (ebben az ügyben azért járok 1-2 kört). 

Ami igazából bosszant ebben az egészben, hogy nem jogszabályra hivatkoztam, nem támadtam, hanem kértem, kértem hogy segítsenek. És a válasz, hogy erre jogszabály nem kötelezi őket, nem kapunk segítséget.

Nincsenek megjegyzések: