2016. április 30.

Autós fejtartó

Ferkó már nagyon szépen tartja a fejét ha ébren van az utazás alatt. Ha mégis előrebukkan a buksi, egyszerűen felemeli, és kész. Na de ha elalszik, akkor tényleg nagyon mélyen tud aludni és ha nincs kísérő (ugye folyamatosan nem lehet) akkor a buksi bizony előre borul és lóg míg meg nem állunk, ami azért nem hiszem hogy túl kényelmes és helyes tartás a nyaki csigolyáknak.
Mivel a napköziből hazafelé rendszeresen elalszik Ferkó, így ki kellett találni gyorsan egy olyan megoldást, ami nem állandó (ha ébren van fejét tartja, és ez nagyon tetszik neki), de ne is kelljen hosszas időt a fejtartóval szórakozni. Az autós ülés le lett cserélve, vége az öblös gyerekülésnek, nem fér már el benne :) és igazából a mostanit jobban is szereti, tényleg tud nézelődni.
Így jött az ötlet, hogy vegyünk egy fejpántot, és a Maminka pedig varrt rá tépőzárat, hogy állítható is legyen, meg hát ugye egy fejpánt hiába gumis, mégsem férne rá úgy a buksijára és az ülésre, hogy a fejecskéjét ne nyomja.
Íme, egy kocsiban alvós kép: 2016. április 17.

Apró lépés

Nagyon büszke vagyok magunkra :D :D
Elnézést, de meg kell fordítani a monitort :D
2016. április 11.

Önkormányzati segítség = nincsTöbb alkalommal írtam támogatási kérelmet Maglód Város Önkormányzatának.
Jelen esetben, az utolsóról írnék bővebben. 

Ferkó, civil szervezethez jár napközibe, aminek napi térítési díja van, ez 750.-Ft/nap. Ez az összeg nem nagy, de a sok „kicsi” igenis sok. Ha úgy számoljuk, hogy a lehető legtöbbet van 1 hónapban (1-vel kezdődik a hónap, és minden hétköznap megy, akkor 23*750=17.250.-ft)…….
 Az utazáshoz létezik „Utazási költségtérítés” amit az OEP felé kell benyújtani. Gépkocsival történő utazás esetén a költségtérítés mértéke 21 Ft/km. Az utazási útvonal hosszának megállapításánál az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell figyelembe venni. A sajátos nevelési igényű gyermekek és kísérőjük (1-nek számítják) abban az esetben kaphat utazási költségtérítést, ha a szükséges szolgáltatást a Szakértői Bizottság által megjelölt szolgáltatónál veszik igénybe, illetve ha tanulmányaikat a kijelölt oktatási intézményben folytatják.

Ezeknek a költségeknek kifizetéséhez kértem segítséget. Minden hónapban elszámolás van a napköziben, így kapok egy listát, hogy Ferkó milyen napokon volt jelen, ez alapján fizetek és használjuk az utazási költségtérítést (nem fizetik a teljes szakaszt, kb a felét).
Az Önkormányzattól megkaptam a tájékoztatást, hogy nincs olyan rendelete, amely a sajátos nevelési igényű tanulók részére a nem az önkormányzat területén működő iskolában fizetendő térítési díjának támogatását szabályozná. Nem segítenek. 

Utánajártam, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tartalmazza:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) id. törvény 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
b) id. törvény  20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

2 alkalommal is 1-1 évre volt megadva ez a „támogatás”, de az ügyintéző szerint Maglódon ilyen nincs, hogy a fogyatékkal élők intézményi díját fizetnék. És ha minden igaz, akkor minden Önkormányzat maga dönti el, hogy ebben a támogatási formában mit ad (ebben az ügyben azért járok 1-2 kört). 

Ami igazából bosszant ebben az egészben, hogy nem jogszabályra hivatkoztam, nem támadtam, hanem kértem, kértem hogy segítsenek. És a válasz, hogy erre jogszabály nem kötelezi őket, nem kapunk segítséget.